ประเทศไทยวีซ่าสำหรับผู้ลี้ภัย ระยะเวลา 1ปีในประเทศไทย (Multiple Entry) สามารถใช้ได้กับชาวต่างชาติที่ต้องการวีซ่าระยะยาวเพื่อเข้าพักในประเทศไทย การออกวีซ่าประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้มีผลใช้ภายใน1ปี นับจากวันที่ออกและสามารถขยายได้ถึง 3 เดือนก่อนวันหมดอายุของวีซ่า

**ข้อกำหนดของวีซ่า1ปี
-สำหรับผู้อพยพที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ (Multiple-Entry)คือผู้ถือวีซ่าต้องออกนอกประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทยทุกๆ90วัน
-พลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศต่อไปนี้สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้: ออสเตรเลีย,แคนาดา,สหราชอาณาจักร ,สหรัฐอเมริกา
-โปรดทราบว่าสัญชาติอื่น ๆ อาจยังคงยื่นขอวีซ่าประเภท Visa Non-Immigrant 1 ปี (Multiple-Entry)
-ในกรณีพิเศษ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราตลอด 24 ชั่วโมงหรืออีเมล์มาหาเราเพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าชนิดนี้ได้อย่างไร

**ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวีซ่า1ปี จากประเทศไทย (หลายครั้ง):
-ผู้สมัครควรถือหนังสือเดินทางอย่างน้อย6เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
-ผู้สมัครวีซ่า1ปีที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ (Multiple Entry) ต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่รัฐบาลหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐบาลไทย
-ผู้สมัครควรมีเอกสารเช่นคำเชิญหรือจดหมายยืนยันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ออกโดยบุคคล บริษัท หรือองค์กรในประเทศไทย
-ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการเงินและกำหนดการเดินทาง
*หมายเหตุ: ผู้สมัครวีซ่าจะต้องยื่นขอวีซ่าโดยทางไปรษณีย์หรือไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at:

Get In Touch


    Immigration LawVisaLegal Services

    [recaptcha]