วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่อพยพ90วันมีให้บริการสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการศึกษาธุรกิจการลงทุนการเกษียณอายุและอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้สามารถเข้าประเทศได้ 90 วันนับจากวันที่ออก ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant 90 วันจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา90วันและวีซ่าสามารถขยายได้อีก7วัน

-ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้มีสิทธิเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทวีซ่าประเภทNon-Immigrant 1 ปี (วีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณวีซ่าทำงาน ฯลฯ ) ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย
-วีซ่าประเภทNon-Immigrant 90 วันของประเทศไทยแตกต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวไทย ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยกรุณาติดต่อหรือไปที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดในประเทศของคุณ
-พลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศต่อไปนี้ สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ออสเตรเลีย , แคนาดา,สหราชอาณาจักร, USA ,ประเทศในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสัญชาติอื่น ๆ อาจยังคงยื่นขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant 90วัน
-ในกรณีพิเศษ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราตลอด 24 ชั่วโมงหรืออีเมล์มาหาเราเพื่อดูว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าชนิดนี้ได้อย่างไร

**ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย90วันVISA:
-ผู้สมัครควรถือหนังสือเดินทางอย่างน้อย6เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
-ผู้สมัครวีซ่า90วันในต่างประเทศจะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่รัฐบาลหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐบาลไทย
-ผู้สมัครควรมีเอกสารเช่นคำเชิญหรือจดหมายยืนยันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ออกโดยบุคคล บริษัท หรือองค์กรในประเทศไทย
-ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ผู้สมัครควรมีหลักฐานทางการเงินและกำหนดการเดินทาง
หมายเหตุ: ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าโดยทางไปรษณีย์หรือไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at:

Get In Touch


    Immigration LawVisaLegal Services

    [recaptcha]