วีซ่าแต่งงานในประเทศไทย เรียกอย่างเป็นทางการว่าเป็นการขยายระยะเวลาในการพำนักอาศัยได้เป็นเวลา1ปี และออกให้กับชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวไทยที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย และจำเป็นต้องต่อวีซ่าทุกปี ทั้งนี้คุณยังได้รับใบอนุญาตให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้ด้วย
การได้รับวีซ่าในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องง่าย โดยทางบริษัท TSL เป็นผู้ดูแลให้ เนื่องจากเราได้ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด ที่จะสามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆสำหรับคุณ และสามารถจัดทริปการเดินทางให้กับคุณได้

สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้ (How we can help )
*วีซ่าเบื้องต้น 90 วัน – เพื่อตอบสนองข้อกำหนดเบื้องต้นของวีซ่าการสมรสในประเทศไทยสำนักงานของเราสามารถช่วยคุณได้วีซ่าประเภท90 วันหรือวีซ่าประเภท Non-Immigrant O 1 ปีจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาวหรือมาเลเซียโดย วิธีการของสิ่งที่เรียกว่า “การดำเนินการขอวีซ่า” (visa run )
*การแปลเอกสาร – ขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสารแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นพัน ๆ ฉบับและได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
*การกรอกวีซ่าแต่งงาน การเตรียมการและการส่งเอกสาร – บริษัทของเราจะจัดการดำเนินขั้นตอนทุกด้านในการเตรียมใบสมัครขอวีซ่าของคุณเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ
*ข้อกำหนดสำหรับการสมรสวีซ่าประเทศไทย- ลูกค้าต้องได้รับการสมรสกับชาวไทย และต้องแนบเอกสารการสมรสดังต่อไปนี้เป็น “การยืนยันความเป็นโสดในการแต่งงาน” ที่สถานทูตบ้านเกิดของชาวต่างชาติ (ขอใบโสด)
ลูกค้าวีซ่าแต่งงานไทยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินที่มียอดเงิน400,000 บาทในบัญชีธนาคารของประเทศอังกฤษเกินกว่า 2 เดือนก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อรับรายได้ต่อเดือนหรือเงินบำนาญอย่างน้อย40,000 บาท
ขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศเป็นหลักฐานการรับเงินหรือบัญชีธนาคารไทยรวมและรายได้ประจำปีไม่น้อยกว่า400,000 บาท

หนังสือรับรองรายสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย
– หนังสือรับรองรายได้ เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานในประเทศไทยเพื่อเป็นหลักฐานการวางเงินประกันในบัญชีธนาคารไทย
-อัปเดตสมุดบัญชีธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก
-จดหมายของธนาคารระบุว่าได้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากแหล่งต่างประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า2 เดือน
-เอกสารอื่น ๆ ที่อาจมีการร้องขอเช่น
ใบรับรองตรวจประวัติจากตำรวจ ใบรับรองแพทย์

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at:

Get In Touch


    Immigration LawVisaLegal Services

    [recaptcha]