วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา

วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา

Canada Spouse Visa are available for non-Canadian nationals if they are a spouse, common-law or conjugal partner, or dependent of Canadian citizens. วีซ่าคู่หมั้นแคนาดาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติแคนาดาและเป็นคู่สมรส แฟนหรือเป็นผู้อุปการะของคนสัญชาติแคนาดา

 • การยื่นเอกสารสำหรับผู้สนับสนุนวีซ่าครอบครัวแคนาดาสามารถยื่นข้างในหรือนอกประเทศแคนาดาได้
 • คู่หมั้นที่มีสามีหรือภรรยาเป็นชาวแคนาดาและผู้อยู่ในอุปการะที่มีวีซ่าครอบครัวแคนาดาสามารถใช้ชีวิตที่แคนาดา

ข้อกำหนดของผู้สนับสนุน

 • ผู้สนับสนุนจะต้องเป็นคนสัญชาติแคนาดาหรือมีวีซ่าถาวรสำหรับแคนาดดา
 • ผู้สนับสนุนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สนับสนุนจะต้องมีรายได้ตามที่กำหนด
 • ผู้สนับสนุนจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สนับสนุนจะต้องเป็นคนสมรส พาร์ทเนอร์ หรืออเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย

ข้อที่จะทำให้ไม่สามารถขอได้

 • ผู้สนับสนุนเคยสนับสนุนคนอื่นมาก่อนแต่ล้มเหลวในการสนับสนุน
 • ผู้สนับสนุนไม่ทำตามคำสั่งศาลเช่นไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร
 • ผู้สนับสนุนได้รับเงินจากรัฐบาล
 • ผู้สนับสนุนได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา
 • ผู้สนับสนุนถูกขังอยู่
 • ผู้สนับสนุนล้มละลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร(ผู้รับผลประโยชน์) สำหรับวีซ่าครอบครัวแคนาดา

 • ผู้ถือวีซ่าครอบครัวแคนาดาจะสามารถเข้าแคนาดาในฐานะผู้อยู่อาศัยแบบถาวร
 • การที่จะเป็นสปอนเซอร์วีซ่าครอบครัวแคนาดานั้นสามารถทำข้างนอกหรือในประเทศแคนาดา
 • คู่สมรสที่มีภรรยาหรือสามีเป็นชาวแคนาดาที่มีวีซ่าครอบครัวแคนาดาสามารถใช้ชีวิตที่แคนาดาได้

ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้ขอจะต้องอยู่ในสถานะคู่หรือแฟนกับสปอนเซอร์หรือได้รับการดูแลจากสปอนเซอร์
 • ผู้ขอจะต้องสุขภาพดี
 • ผู้ขอจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้ขอจะต้องมีอายุ16 ปีขึ้นไป

ข้อกำหนดที่จะทำให้คุณไม่ได้รับสิทธ์

 • ผู้ขออายุต่ำกว่า16 ปี
 • ผู้ขอแต่งงานซ้อน
 • ผู้ขอ
 • สปอนเซอร์ของคุณเคยสนับสนุนคนอื่นแล้วระยะเวลายังไม่ผ่าน3 ปี

ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้อยู่ในอุปการะสำหรับวีซ่าครอบครัวแคนาดา

 • บุตรถือว่าอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูเมื่อ:
 • อายุต่ำกว่า22 ปีและโสด
 • เรียนอยู่และได้รับการสนับสนุนด้านเงินจากพ่อแม่ก่อนที่จะมีอายุ22 ปี หรือตั้งแต่เริ่มเป็นคู่สมรส( ถ้าหากเกิดขึ้นก่อนมีอายุ 22 ปี) หรือเป็นคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือต้องการสนับสนุนด้านเงินเพราะพิการและอายุไม่ถึง22 ปี

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าครอบครัวแคนาดา

กระบวนการสมัครวีซ่าครอบครัวแคนาดาประกอบด้วย2 ขั้นตอน

 • ผู้มีสัญชาติแคนาดาหรือมีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรจะต้องยื่นขอการสนับสนุนคู่สมรส แฟน หรือผู้อยู่ในอุปการะ
 • คู่สมรส แฟน หรือผู้อยู่ในอุปการะนั้นจะต้องยื่นขอสิทธิพลเมือง

ผู้สมัครทั้งผู้สนับสนุนและผู้พำนักถาสรควรยื่นเอกสารพร้อมกัน กระบวนการสมัครวีซ่ามี 2 ขั้นตอน

 • เอกสารสปอนเซอร์จะถูกดำเนินการโดยCase Processing Center (CPC) ที่มิสซิสซอกา ออนตาริโอ (แคนาดา) หรือCPC ที่ Vegreville แอลเบอร์ตา
 • หากสปอนเซอร์มีครบตามที่กำหนดเอกสารของผู้ขอสิทธิ์พลเมืองจะถูกส่งไปตรวจที่สำนักวีซ่าแคนาดา
 • สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพจะไม่สามารถรับใบขอสิทธิ์พลเมือง
 • เอกสารวีซ่าครอบครัวแคนาดาจะต้องเป็นกระบวนการของRegional Processing Centre ที่ Canadian High Commission ที่ประเทศสิงคโปร์
 • Police Clearance เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอชื่อที่อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com