เมื่อคุณป่วยหรือได้รับบาดเจ็บคุณไปที่โรงพยาบาลหรือแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปัญหาทางกฎหมายเกิดขึ้นคุณจะไปหาทนายความ แต่ทนายความคนไหน?

คนส่วนใหญ่จะมีหมอส่วนตัวแต่ไม่มีทนายความส่วนตัว กฎหมายสามารถ – และ – ส่งผลกระทบคุณในพื้นที่หลากหลายรวมทั้งการติดต่อทางธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเรียกเก็บเงินทางอาญา ปัญหาครอบครัวและอีกมากมาย
บางครั้งคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณไม่ทราบว่ากฎหมายใดส่งผลกระทบต่อคุณและอย่างไร

บริการเน้น “People-Focused” ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายยาวนานกว่า 20 ปีช่วยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยการเข้าถึงข้อมูลระหว่างประเทศของเรา เพื่อที่จะแก้ปัญหาทางกฎหมายของพวกเขาในราคาที่เหมาะสม

บริการด้านกฎหมาย

ทีเอสเอลเป็นเกตเวย์บริการทางกฎหมายแบบครบวงจรของคุณ จากกฎหมายครอบครัวไปจนถึงกฎหมายธุรกิจ จากอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการฟ้องร้อง หรือแม้กระทังการป้องกันอาชญากรรมไปจนถึงภาคทัณฑ์ เรามีบริการด้านกฎหมายเต็มรูปแบบสำหรับคนไทย ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว

การแต่งงาน

ทีเอสแอลสามารถช่วยในการจดทะเบียนสมรส วีซ่าแต่งงานตามรายได้ วีซ่าแต่งงานตามบิดามารดา และได้รับการรับรองการสมรส ทีเอสแอลสามารถให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ขั้นตอนการสมรสคุณไปด้วยดี

ธุรกิจ

คุณกำลังจะเริ่มธุรกิจในประเทศไทยและต้องการคำแนะนำทางกฎหมายอย่างมืออาชีพเพื่อที่จะผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายธุรกิจต่างประเทศหรือขอใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานของคุณ ทีเอสแอลสมารถช่วยคุณได้

ครอบครัว

กฎหมายหลายประเภทจะมีผลต่อครอบครัวรวมถึงการจดทะเบียนสมรส รับลูกบุญธรรม หย่า อำนาจปกครองผู้เยาว์ พินัยกรรมและทรัสต์ การจัดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ภาคทัณฑ์ ส่งลูกคุณไปเรียนต่างประเทศและอีกหลากหลาย ทีเอสแอลสามารถช่วยคุณในเรื่องกฎหมายและวีซ่าดังกล่าว

อสังหาริมทรัพย์

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีหลายปัจจัย ทนายความอสังหาริมทรัพย์ของทีเอสแอลสามารถช่วยคุณในการลงทุนที่คุ้มค่าและจำกัดความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดมิเนียม การค้นหาชื่อเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

กฎหมายและคดี

ต้องการบริการรับรองโนตารีหรือช่วยเหลือหนังสือมอบอำนาจ พินัยกรรมไทยหรือการฟ้องร้องคดีต่างๆเช่นการทุจริตทางการแพทย์ การกู้คืนหนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา ทีมคดีของทีเอสแอลมีประสบการณ์ด้านกฎหมายนานหลายปีและช่วยลูกค้าของเรามีผลออกทางกฎหมายตามที่ต้องการ

งานแปล

คุณกำลังหาบริการแปลภาษาที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือและถูกต้องในราคาที่เหมาะสมหรือป่าว นักแปลของทีเอสแอลสามารถประมวลผลเอกสารการจดทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบรับรองโรงเรียน ประกาศนียบัตร(วุฒิบัตร) ใบรับรองผลการเรียน สัญญา พินัยกรรม เอกสารศาลและข้อมูลสิทธิบัตรได้ทันเวลาและในราคาที่เหมาะสม

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่า

Do you need a Visa or Work Permit for
Thailand
United States
United Kingdom
Australia
Canada
Schengen
?
แคนาดา

ทีเอสแอลให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการสนับสนุนในการยื่นขอพลเมืองชาวไทยเพื่อขอรับวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา | วีซ่าแคนาดาสำหรับคู่สมรสชาวไทย / วีซ่าแต่งงาน | วีซ่าครอบครัว | วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานและอื่นๆ

เชงเก้น

บริการวีซ่าในสหภาพยุโรปของเราประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในการขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงานและวีซ่านักเรียน สำหรับการไปเที่ยว อาศัยหรือรวมถึงทำงานในสหภาพยุโรป

ถ้าคุณมีปัญหาทางกฎหมาย

เราเปิดรับบริการ

Contact Us


    Immigration LawVisaLegal Services

    [recaptcha]