K2 Visa Child

วีซ่า K2 เป็นวีซ่า Non-Immigrant Visa สำหรับบุตรของผู้ถือวีซ่าคู่หมั้น K1 เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและรอ Immigrant Visa

นี่เป็นหนึ่งประโยชน์ของการมีวีซ่าK1 ถ้าหากเป็นคู่สมรสหรือมีความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองและเด็ก

 • บุตรของคู่หมั้นสามารถได้รับสิทธ์จากวีซ่าK2 จากผู้ปกครอง คุณในฐานะที่เป็นบุคลชาวอเมริกาจะต้องตั้งชื่อลูกใน I-129F หลังจากการแต่งงานของบิดามารดาของเด็กและชาวอเมริกันบุตรจะต้องมีฟอร์มI-485 แบบฟอร์มแยกต่างหากเพื่อลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยถาวรหรือให้ทีเอสแอลยื่นการปรับเปลี่ยนสถานะในนามของคุณ
 • เด็กสามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ถือวีซ่าK1 หรือเดินทางที่หลังแต่ต้องเป็นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วีซ่า K1ของผู้ปกครองได้ถูกอนุมัติ ไม่จำเป็นจะที่จะต้องยื่นคำร้องแยกหากเด็กมาพร้อมหรือติดตามผู้ปกครองภายใน 1 ปี ถ้าหากเด็กเข้าประเทศเกินระยะเวลาที่กำหนด1 ปีจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าแยก

วีซ่า K2 สำหรับคนไทย คุณสมบัติที่ต้องมี

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรของผู้ที่มีสิทธ์ขอวีซ่า K1
 • ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกจะต้องมีก่อนที่บุตรจะอายุ18 ปี
 • บุตรจะต้องอายุต่ำกว่า 21 ปีในขณะที่วีซ่ากำลังจะออกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ
 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถานะโสด

ประโยชน์ของการมีวีซ่าสหรัฐอเมริกา K2

 • สำหรับเด็กไม่จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารแยกจากกรุงเทพ
 • วีซ่าสำหรับเด็กจะได้รับการอนุมัติพร้อมกับวีซ่าคู่หมั้นที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ
 • เด็กสามารถอาศัยในสหรัฐอเมริกากับผู้ปกครองใยขณะที่รอการแต่งของบิดามารดาที่ถือวีซ่าK1
 • เด็กสามารถเข้าการศึกษาในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K2หรือจะขอใบอนุญาตการจ้างงาน I-765
 • วีซ่า K2 ราคาถูกกว่าและดำเนินการเร็วกว่าเมื่อเทียบกับคำร้องI-130 ของ Alien Relative

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่า K2 สหรัฐอเมริกา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: