วีซ่าแคนาดา

Canada Visa are available for certain non-Canadian nationals who are planning to travel to Canada for a temporary period, indefinite or permanent residence. We recommend that you inquire in the Canadian Immigration website to see if need to obtain a visa (https://travel.gc.ca/).

วีซ่าแคนาดามีไว้สำหรับผู้ทีวางแผนจะเดินทางไปแคนาดาเป็นระยะเวลาชั่วคราวหรือถาวรและอื่นๆเราแนะนำให้ลองดูเว็บไซต์ของแคนาดาสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองว่าต้องการวีซ่าหรือป่าว(https://travel.gc.ca/)

 

The type of visa required under the Canadian Immigration Law will be determined by the purpose of the intended visit (and other circumstances).

ประเภทวีซ่าแคนาดาสำหรับคนไทยและบุคคลที่ไม่ใช่ชาวแคนาดาจะถูกกำหนดโดยวัตถุประสงค์ของการเดินทาง(และสถานการณ์อื่นๆ)

It is important that the applicant is eligible to apply for the selected type of visa. Successful visa application will depend on the quality of the application and documentation, and that the applicant fulfils all of the requirements for that type of visa.

ผู้สมัครจะต้องมีสิทธ์ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า การยื่นวีซ่าสำเร็จจะขึ้นอยู่กับข้อมูล เอกสารที่ใช้ยื่นและจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับวีซ่าประเภทนั้น

Applicants are strongly advised to plan their applications with great diligence. To increase the success of being issued a visa, and to reduce your worries, it is worth considering expert advice to know (a) what type of visa to apply for; (b) when is the best time to begin your application, (c) how to prepare supporting documentation; (d) how to prepare for interviews; (e) how to avoid any pitfalls throughout the process.

ผู้สมัครขอวีซ่าควรที่จะเตรียมพร้อมและรวบร่วมข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มความสำเร็จและลดข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักจะพบควรพิจารณาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้(a) ประเภทของวีซ่าที่จะยื่นขอ(b) ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่ม (c) วิธีจัดเตรียมเอกสารประกอบ (d) วิธีเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ (e) วิธีหลีกเลียงข้อผิดพลาดใดๆ ตลอดทั้งกระบวนการ

ประเภทวีซ่าแคนาดา:

Tourist Visa | Spouse Visa | Family Visa | Student Visa | Work Visa

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา| วีซ่าแคนาดาสำหรับคู่สมรส| วีซ่าครอบครัว| วีซ่านักเรียน|วีซ่าทำงาน

General Requirements: ข้อกำหนดทั่วไป:

The requirements to apply for a Canada Visa depend on primarily on the purpose of travel to Canada. Generally, you need to consider the following when applying for a Canada Visa:

ข้อกำหนดในการขอวีซ่าแคนาดาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปแคนาดาโดยทั่วไปคุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้และจะต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย6 เดือนเลยระยะเวลาที่จะเข้าพำนักและถ้ามีก็นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือเอกสารการเดินทางมาด้วย
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและครบตามข้อกำหนดทั้งหมดของวีซ่าแคนาดาที่จะยื่น
 • ผู้สมัครควรเข้าใจว่าบางแอปพลิเคชันอาจมีการตรวจสอบเพิ่มและควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริการด้านวีซ่าแคนาดาของเรารวมถึง

 • การประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่จะยื่นขอวีซ่าแคนาดา
 • แนะนำประเภทวีซ่าที่คุณสามารถใช้ได้
 • การประเมินผลสำเร็จของวีซ่าแคนาดา (โดยทั่วไปเราจะไม่รับเคสหากเราเชื่อว่ามีโอกาสสูงจะที่จะไม่สำเร็จ)
 • จัดเตรียมเอกสารการสมัครและส่งให้ Registered Canadian migration agent ที่จะยื่นเอกสารขอวีซ่าแคนาดาในนามของคุณ
 • ติดต่อกับสถานทูตและกรมตรวจคนเข้าเมืองในนามของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามที่เขาอาจสัมภาษณ์คุณ

คำแนะนำ:

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: