วีซ่าแคนาดามีไว้สำหรับผู้ทีวางแผนจะเดินทางไปแคนาดาเป็นระยะเวลาชั่วคราวหรือถาวรและอื่นๆเราแนะนำให้ลองดูเว็บไซต์ของแคนาดาสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองว่าต้องการวีซ่าหรือป่าว(https://travel.gc.ca/)

ประเภทวีซ่าแคนาดาสำหรับคนไทยและบุคคลที่ไม่ใช่ชาวแคนาดาจะถูกกำหนดโดยวัตถุประสงค์ของการเดินทาง(และสถานการณ์อื่นๆ)

ผู้สมัครจะต้องมีสิทธ์ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า การยื่นวีซ่าสำเร็จจะขึ้นอยู่กับข้อมูล เอกสารที่ใช้ยื่นและจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับวีซ่าประเภทนั้น

ผู้สมัครขอวีซ่าควรที่จะเตรียมพร้อมและรวบร่วมข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มความสำเร็จและลดข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักจะพบควรพิจารณาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้

(a) ประเภทของวีซ่าที่จะยื่นขอ

(b) ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่ม

(c) วิธีจัดเตรียมเอกสารประกอบ

(d) วิธีเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

(e) วิธีหลีกเลียงข้อผิดพลาดใดๆ ตลอดทั้งกระบวนการ

 

ประเภทวีซ่าแคนาดา

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา | วีซ่าแคนาดาสำหรับคู่สมรส | วีซ่าครอบครัว | วีซ่านักเรียน | วีซ่าทำงาน

ข้อกำหนดทั่วไป:

ข้อกำหนดในการขอวีซ่าแคนาดาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปแคนาดาโดยทั่วไปคุณต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้และจะต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย6 เดือนเลยระยะเวลาที่จะเข้าพำนักและถ้ามีก็นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือเอกสารการเดินทางมาด้วย
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและครบตามข้อกำหนดทั้งหมดของวีซ่าแคนาดาที่จะยื่น
 • ผู้สมัครควรเข้าใจว่าบางแอปพลิเคชันอาจมีการตรวจสอบเพิ่มและควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริการด้านวีซ่าแคนาดาของเรารวมถึง

 • การประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่จะยื่นขอวีซ่าแคนาดา
 • แนะนำประเภทวีซ่าที่คุณสามารถใช้ได้
 • การประเมินผลสำเร็จของวีซ่าแคนาดา (โดยทั่วไปเราจะไม่รับเคสหากเราเชื่อว่ามีโอกาสสูงจะที่จะไม่สำเร็จ)
 • จัดเตรียมเอกสารการสมัครและส่งให้ Registered Canadian migration agent ที่จะยื่นเอกสารขอวีซ่าแคนาดาในนามของคุณ
 • ติดต่อกับสถานทูตและกรมตรวจคนเข้าเมืองในนามของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามที่เขาอาจสัมภาษณ์คุณ

คำแนะนำ:

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: