การซื้อคอนโดมิเนียม

การซื้อคอนโดมิเนียม

ขั้นตอนที่1หาอสังหาริมทรัพย์ในไทย

อสังหาริมทรัพย์ในไทยได้มีการขยายตัวอย่างแพร่หลายในช่วงนี้ โดยมีชาวต่างชาติมากมายที่ประสงค์จะเกษียณและมาอยู่อาศัยที่ประเทศไทยโดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงดังนี้

  • รับคำปรึกษาจากทนายความอยู่เสมอ
  • ใช้เครือข่ายทนายความที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศไทยเสมอ
  • หาข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ กรณี และสิ่งสำคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก่อนการเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • ไม่ว่าจะในกรุงเทพ พัทยา หรือหัวหิน ก็ควรตรวจสอบคอนโดทุกอย่างให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาที่ตามมาภายหลัง
  • คอนโดอนุญาตให้รับเลี้ยงสัตว์หรือไม่
  • คุณควรอ่านเกี่ยวกับช่องโหว่ในอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อคุณกำลังค้นหา
  • ถามคำถามที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อเลี่ยงการดำเนินคดีที่อาจมีราคาสูง

 

ขั้นตอนที่ 2ปรึกษาทนายความ

เมื่อคุณได้ค้นหาและเลือกคอนโดที่ถูกใจแล้ว ก็ควรปรึกษาทนายความเกี่ยวกับกรณีดังนี้

2.1ถ้ากู้ไม่ผ่าน คืนเงินดาวน์หรือไม่
2.2ผ่อนดาวน์ต้องผ่อนกี่งวด หรือจ่ายสด
2.3วันโอนเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ มีอะไรที่โครงการช่วยออกเงินหรือไม่ ค่าส่วนกลาง ค่ามิเตอร์น้ำไฟ
2.4ค่าส่วนกลางเท่าไหร่คิดยังไง
2.5ถ้าโครงการผิดสัญญา บ้านไม่ได้มาตรฐาน คืนเงินดาวน์ได้หรือไม่
2.6ถ้าเสร็จล่าช้า ชดเชยยังไง

หรือประเด็นอื่นๆที่มีข้อกังวล

 

ขั้นตอนที่ 3การกู้เงินจำนองสำหรับชาวต่างชาติ

ถ้าชาวต่างชาติต้องการกู้ซื้อคอนโดด้วยตนเองโดยตรงกับสถาบันธนาคารพาณิชน์ส่วนใหญ่นั้นคงไม่สามารถทำได้ ตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สินเชื่อกับชาวต่างชาติได้ แต่ก็มีธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินซื้อได้โดยตรงกับธนาคารพาณิชย์เอกชนนานาชาติ ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไป โดยการเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อสำหรับชาวต่างชาติก็เหมือนกับคนไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 

  1. เอกสารประจำตัวสำหรับผู้ขอสินเชื่อ

หนังสือเดินทาง (Passport)
ใบอนุญาตเข้าประเทศไทย (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ถ้าทำงานในประเทศไทย
ทะเบียนสมรสและหนังสือเดินทางของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

 

  1. เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน

หนังสือรับรองการทำงาน
หนังสือรับรองเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)
หนังสือแสดงรายจ่ายเงินเดือน (Payment Slip)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแสดงราายการบัญชีย้อนหลัง (12 เดือนล่าสุด)
รายการเครดิต (ออกโดยองคร์กรเครดิตบูโรแห่งชาติ)

 

  1. เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์

แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FOREX/FET)
เอกสารที่แสดงรายละเอียดคอนโดมิเนียมที่จะซื้อ ได้แก่ แผนที่โครงการ แผนผังห้องชุด รูปถ่าย
สัญญาจะซื้อขาย , สัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์
หนังสือรับรองจากนิติบุคคลอาคารชุด
ใบรับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ซื้อให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน)

เพียงแค่เตรียมเอกสารดังกล่าวข้องต้นให้เรียบร้อยก็สามารถนำไปยื่นให้กับธนาคารที่ต้องการขอสินเชื่อได้เลย

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: