การซื้อที่ดินในประเทศไทย

การซื้อที่ดินในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจที่จะครอบครองที่ดินในประเทศไทย ควรคำนึงถึงสิทธิและกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการครอบครองที่ดินให้มากโดยมี 3วิธีดังนี้

 

  1. ชาวต่างชาติสามารถใช้ชื่อคนไทยซื้อบ้านและที่ดินแทนได้ เช่น การแต่งงานกับคนไทยแล้วใช้ชื่อ ภรรยาหรือสามีคนไทยเป็นผู้ซื้อ
  2. ทำสัญญาเช่าบ้านและที่ดิน สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งได้ไม่เกิน 30 ปี
  3. จัดตั้งบริษัทซึ่งหมายถึงการใช้หุ้นส่วนเป็นคนไทย แล้วโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถมอบอำนาจให้สิทธิอยู่อาศัย

แม้ว่ากฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย แต่ชาวต่างชาติมีสิทธิในการเป็นเจ้าของอาคารหรือห้องชุดในคอนโดมิเนียมเท่าที่ต้องการได้ โดยปฏิบัติตามกฎในการซื้อคอนโดมิเนียมที่โครงการนั้นจะต้องมีคนไทยถือกรรมสิทธิ์อยู่51 % และในกรณีที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินก็สามารถทำได้3 วิธี ได้แก่ แต่งงานกับคนไทยแล้วใช้ชื่อสามีหรือภรรยาที่เป็นคนไทยเป็นผู้ซื้อหรือใช้ชื่อคนอื่นซื้อให้ การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยการทำสัญญาเช่า และวิธีสุดท้ายการเป็นเจ้าของอาคารและที่ดินในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนจำกัดที่มีเจ้าของคนไทยเป็นหุ้นส่วน

 

โดยส่วนมากแล้วชาวต่างชาติจะซื้อที่ดินแต่ลงในนามของภรรยาที่เป็นชาวไทยเพื่อความสะดวก แต่ในภายหลังก็อาจเป็นปัญหาใหญ่หลวงได้เมื่อเกิดการหย่าร้าง เพราะเหตุนี้จึงควรพิจารณาหนทางอื่นในการซื้อที่ดิน

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: