การรับรองเอกสารในประเทศไทย หรือ Notary Public(โนตารี พับบลิค)

เมื่อต้องทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายหรือการเดินเรื่องเอกสารที่ต้องมีการใช้บุคคลรับรองลายมือชื่อ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การติดต่อ Notary Public ที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารนั้นๆ ซึ่งหลายคนเมื่อได้ยินว่าต้องหา Notary Public เพื่อรับรองเอกสาร ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า Notary Public คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ดังนั้น จึงต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กัน

คนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรืออยู่อาศัยในต่างประเทศ อาจจะคุ้นเคยกับ Notary Public ดี เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเดินเรื่องเอกสารสำหรับไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือส่งเอกสารติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ จะต้องมีการใช้ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อและคำแปลในเอกสารต่างๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ดังนั้น Notary Public ก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการรับรองเอกสารและลงลายมือชื่อในฐานะพยานของเอกสารนั้นๆ

การส่งเอกสารไปยังต่างประเทศเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องมีการแปลภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง เช่น แปลจากไทยเป็นอังกฤษและแปลจากอังกฤษเป็นไทย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถดำเนินเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ ได้ แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเอกสารที่แปลนั้นมีความถูกต้อง ไม่มีอะไรหรือข้อความใดในเอกสารที่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงรับรองข้อเท็จจริงและความมีอยู่จริงของเอกสาร ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะได้ Notary Public เป็นผู้รับรองเอกสารเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมระหว่างกัน

ในต่างประเทศ จะมีบริการ Notary Public เพื่อทำหน้าที่รับรองเอกสาร แต่ในประเทศไทยนั้นบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็น Notary Public ก็คือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูง อย่างทนายความที่มีใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยสภาทนายความได้มีการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนเพื่อรับรองลายมือชื่อและเอกสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และต่อมาก็ได้มีการจัดอบรมให้แก่ทนายความเพื่อให้มีความรู้ในการทำหน้าที่Notary Public อย่างเช่นเรื่องของการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รวมทั้งมีการจัดทำวุฒิบัตรมอบให้กับผู้ผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ตามมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็น Notarial Services Attorney ที่ทำหน้าที่ในการรับรองเอกสาร รับรองข้อเท็จจริงและความมีอยู่จริงของเอกสาร ซึ่งมีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร มีหน้าที่ดังนี้

1.) รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
2.) รับรองคำแปลเอกสาร
3.) รับรองข้อเท็จจริง
4.) รับรองสำเนาเอกสาร
5.) รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
6.) จัดทำคำสาบาน
7.) จัดทำบันทึกคำให้การ
8.) ทำคำคัดค้านตราสาร
9.) รับรองตัวบุคคล,รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
10.) ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

คุณมีความจำเป็นต้องใช้บริการรับรองหรือไม่

  • หากคุณต้องการให้เอกสารของคุณได้รับการรับรองสำหรับเอกสารส่วนบุคคล ธุรกิจ หรือธุรกรรม คุณสามารถให้ TSLดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและได้ประสิทธิภาพ
  • เครือข่ายทนายความของTSLที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและดำเนินการสามารถให้บริการคุณได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการได้

หมายเหตุ

  • การเลือกหน่วยงานทางกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณได้รับการับรองที่เป็นที่ยอมรับและลดความเสี่ยงในปัญหาอื่นๆที่คุณอาจเจอในอนาคต

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: