ความเชี่ยวชาญด้านวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร

TSL มีที่ปรึกษาที่มีประสบการสำหรับลูกค้าที่ต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร

TSL ให้ราคาที่เหมาะสมสำหรับการแนะนำช่วยเหลือการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ค่อนข้างซับซ้อน

 • วีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักรมีให้สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษและต้องการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ผู้สมัครที่ได้รับวีซ่าจะได้ระยะเวลาตามที่เข้าการศึกษา วีซ่านักเรียนมีหลายประเภท:
 • The Tier 4 – วีซ่านักเรียน (ผู้ใหญ่) สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษในหลักสูตรแบบเต็มเวลาในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของอังกฤษ มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • The Tier 4 – วีซ่านักเรียน (เด็ก) สำหรับนักเรียนอายุ 4-17 ปี ที่ต้องการไปศึกษาที่อังกฤษแบบเต็มเวลา จะมีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

 

คุณสมบัติวีซ่านักเรียนอังกฤษ:

สำนักงานในสหราชอาณาจักร (The UK Home Office) ได้กำหนดข้อกำหนดที่ผู้สมัครจะต้องปฎิบัติตามเพื่อที่จะขอวีซ่านักเรียนภายใต้ประเภท Tier 4 (ผู้ใหญ่):

 • The Tier 4 – วีซ่านักเรียน (ผู้ใหญ่): สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปี ขึ้นไปและจะต้องได้รับเอกสารยืนยันการเรียนหรือ CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) จากสถาบัน สามารถดูแลตัวเองหรือให้ host ดูแลเวลาที่ไปเรียนและจ่ายค่าเรียนได้
 • The Tier 4 – วีซ่าเรียน (เด็ก): สำหรับนักเรียนอายุ 4-17 ปี และจะต้องได้รับเอกสารยืนยันการเรียนหรือ CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) จากสถาบัน สามารถดูแลตัวเองหรือให้ host ดูแลเวลาที่ไปเรียนและจ่ายค่าเรียนได้
 • Prospective Student Visa: อนุญาติให้นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนที่อังกฤษแต่ยังไม่ได้ติดต่อเรื่องเอกสารในการศึกษาต่อเดินทางไปอังกฤษ 6 เดือนเพื่อที่จะเตรียมพร้อม

ผลประโยชน์ของวีซ่านักเรียน Tier 4 (ผู้ใหญ่):

 • The Tier 4 – วีซ่านักเรียน (ผู้ใหญ่) ให้ประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาฐานการศึกษาที่อังกฤษและสามารถที่จะทำงาน 10 ถึง 22 ชม. ต่ออาทิตย์
 • Tier 4 – วีซ่านักเรียน (ผู้ใหญ่) อนุญาติให้นักเรียนทำงานแบบ full time ในช่วงวันหยุดโดยที่ไม่ต้องขออนุญาติจาก UK Home Office
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตสามารถเปลียนเป็นวีซ่าประเภททำงานได้

 

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่นักเรียนสหราชอาณาจักร:

 

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: