วีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ คู่หมั้นคนไทยสามารถอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 6 เดือนและจะต้องแต่งงานกับคู่หมั้นสัญชาติอังกฤษในระยะเวลาที่กำหนด

 • เมื่อแต่งงานแล้วบุคคลที่ถือวีซ่าคู่หมั้นจะต้องยื่นขอวีซ่าสมรสที่อังกฤษ
 • ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นจะไม่สามารถทำงานหรือได้เรับผลประโยชร์จากรัฐบาลใดๆทั้งสิ้น
 • หลังจากที่ได้รับวีซ่าสมรส คุณสามารถที่จะทำงานและรับผลประโยชน์จากรัฐบาล
 • ถ้าหากระยะเวลาการสมรสผ่าน 2 ปีกับ 9 เดือน คุณสามารถยื่นขอ Leave to Remain (LR) และอยู่ต่ออีก 2 ปีกับอีก 3 เดือน
 • หลังจากได้อยู่ผ่านทาง Leave to Remain คุณสามารถที่จะยื่นขอ Indefinite Leave to Remain ซึ่งจะสามารถอยู่ที่ประเทศอังกฤษแบบถาวร
 • บุตรของคู่หมั้นชาวต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะไม่าสามารถเข้าประเทศอังกฤษในฐานะ dependents ของผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักรได้นอกจากจะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าจะเกิดปัญหาถ้าหากไม่ได้เข้าประเทศพร้อมกัน ดังนั้นควรรอจนกว่าจะได้รับวีซ่าสมรสถึงจะยื่นขอให้ dependents

 

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนเลยระยะเวลาที่จะเข้าพำนัก

 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและครบตามข้อกำหนดทั้งหมดของวีซ่าที่จะยื่น
 • ผู้สมัครควรเข้าใจว่าบางเคสอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากสถานทูตและควรปฏิบัติตาม

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับชาสต่างชาติที่ต้องการอาศัยในประเทศไทย

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายลข 087-595-4918

กระบวนการขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

 • กรอกแบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายขนาด (45mmx35mm)
 • เอกสารสนับสนุนวีซ่า
 • จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับกระบวนการขอวีซ่าที่ทาง TSL ได้ให้ไปและจะเข้าใจว่ามันเข้มงวดมาก
 • โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะมีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่ม ปกติเจ้าหน้าที่จะโทรมาสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และมีล่ามของสถานทูตพร้อมช่วยแปล หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ ถ้าหากมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครควรที่จะเตรียมพร้อม
 • วีซ่่าประเภท Non-settlement เช่นวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หากผู้สมัครได้ไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียหรือประเทศเชงเกนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระยะเวลาดำเนินการอาจน้อยลง (5-7 วันทำการ) วีซ่าประเภท Settlement จะใช้เวลา 2 ถึง 3 เดือน
 • ระยะเวลากระบวนการจะไม่เหมีอนกันทุกครั้ง ถ้าหากสถานทูตอังกฤษขอเอกสารเพิ่มเติมก็อาจมีความล่าช้า สามารถตรวจความคืบหน้าของวีซ่าได้ออนไลน์แต่จะรู้ผลการผ่านเมื่อไปรับเอกสาร

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: