วีซ่าติดตาม

วีซ่าติดตามมีให้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือยู่ในความสัมพันธ์กับคู่ของเขา(รวมถึงคู่เพศเดียวกัน)

 • ผู้ขอที่แต่งงานกับพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธ์สามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสชั่วคราวหรือถาวร คู่ที่หมั้นแล้วประสงค์ที่จะแต่งงานจะต้องยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น หลังจากที่ได้วีซ่าแล้วจะต้องแต่งงานภายใน 9 เดือนที่กำหนด
 • ควรรักษาความสัมพันธ์สมรสและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับวีซ่าคู่สมรสถาวรหลังจากระยะเวลา 2 ปีที่ถือวีซ่าชั่วคราว

ประเภทวีซ่าติดตาม:

วีซ่าคู่ติดตามชั่วคราว

 • ผู้ถือสามารถเข้าประเทศออสเตรเลียกับคู่ครองได้จนกว่าจะมีการตัดสิน
 • ผู้ถือสามารถทำงานที่ออสเตรเลียได้
 • ผู้ถือสามารถเรียนที่ออสเตรเลียแต่จะไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล
 • ผู้ถือสามารถลงทะเบียนเพื่อรับผลประโยชน์ทางการแพทย์และแผนการดูแลของโรงพยาบาลที่ออสเตรเลีย

วีซ่าคู่ติดตาม

 • ผู้ถือสามารถเข้าหรืออยู่แบบถาวรในประเทศออสเตรเลียกับคู่ครอง
 • ผู้ถือสามรารถทำงานและเรียนที่ออสเตรเลียได้
 • ผู้ถือสามารถลงทะเบียนเพื่อรับผลประโยชน์ทางการแพทย์และแผนการดูแลของโรงพยาบาลที่ออสเตรเลีย
 • ผู้ถือสามารถได้รับเงินจาก Social Security
 • ผู้ถือสามารถขอสัญชาติออสเตรเลีย
 • ผู้ถือสามารถอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียกับบุคคลคนนั้นได้

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าติดตามออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: