วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (วีซ่า B2) เป็นวีซ่า Non-Immigrant ที่อนุญาตให้คนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราว

ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่ต้องมีวีซ่าดังนั้นคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาโดยยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาที่เชียงใหม่

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกาที่อาศัยหรือมาเที่ยวประเทศไทยควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อดูว่าคุณต้องการวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหรือไม่

(https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html).

 • สหรัฐอเมริกาเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวที่ยากที่สุด ทีเอสแอลแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชียวชาญด้านเอกสารกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้วีซ่าของคุณประสบความผิดพลาดน้อยที่สุด
 • หากจุดประสงค์ของการเดินทางของคุณคือไปเที่ยว พักผ่อน ไปกับเพื่อนหรือครอบครัว วีซ่าท้องเที่ยวอเมริกา (B2) เป็นประเภทวีซ่าที่เหมาะสำหรับคุณ
 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B2) ที่ออกโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยอาจให้วีซ่ายาวนานถึง10 ปี แต่ละครั้งที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว (B2) อาจได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หากผู้สมัครมีเจตนาที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเที่ยวและมีการเงินและคุณสมบัติตามกำหนด สามารถนำเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั้งหมดได้ วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา (B2)สำหรับคุณ
 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้อย่างน้อย6 เดือนเลยวันที่เดินทาง
 • ผู้สมัครต้องนำรูปถ่ายหนังสือเดินทางขนาด2×2 นิ้วมาให้
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องมีหลักฐานเงินทุนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่สหรัฐอเมริกา
 • ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงถึงความมั่นคงในประเทศไทย
 • ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยว(B2) ต้องผ่านการพิจารณาด้วยตนเองดังนั้นจดหมายสนับสนุนจากพลเมืองสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้น

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐจะต้องมีคุณสมบัติด้วยตัวเองเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์DS-160
 • ควรยื่นเอกสารให้เห็นว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นแค่ระยะชั่วคราวและมีจุดประสงค์ที่จะกลับมาประเทศไทย
 • ผ่านการตรวจประวัติ

เพิ่มเติม

 • วีซ่าท่องเที่ยว(B2) ไม่ใช่วีซ่าธุรกิจ หากวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปคือปรึกษากับนักธุรกิจเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การเข้าฝึกอบรมการสัมมนาระดับมืออาชีพ วีซ่าธุรกิจ (B1) เหมาะสำหรับคุณ
 • การยื่นขอวีซ่าให้แฟนเพื่อเดินทางไปอเมริกาเพื่อพบเพื่อนและครอบครัวจะเป็นอะไรที่ยากมาก แฟนคุณจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์ที่จะกลับไทย หากจะแต่งงานเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจะปฏิเสธคำขอและแนะนำให้ยื่นขอวีซ่าเหมาะสมอย่างเช่น วีซ่า K1 (คู่หมั้น)
 • พลเมืองเมริกาหลายท่านไม่ค่อยรู้ปัญหาเกี่ยวกับการให้แฟนยื่นคำร้องขอวีซ่าไปอเมริกา การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาของแฟนมักจะถูกปฏิเสธเมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองท่าน เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะคิดว่าคุณจะไม่เดินทางกลับประเทศบ้าน หากทั้งคู่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ยื่นขอวีซ่า K-1คู่หมั้นแทน

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้คำแนะนำและการสนับสนุนอย่างรอบคอบเพื่อให้กระบวนการยื่นวีซ่านักท่องเที่ยว(B2) ของคุณนั้นประสบผลสำเร็จมากที่สุด

 • รับคำปรึกษากับผู้เชียวชาญด้านเอกสารกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องและรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นวีซ่า
 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแบบฟอร์มและรวบรวมเอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา(B2) และยังตรวจสอบประวัติส่วนตัว การเงิน และการจ้างงาน
 • การจัดเตรียมวีซ่าแบบมืออาชีพ
 • การจัดเตรียมและยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่ถูกต้องอย่างรอบคอบ
 • สามารถรับคำปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาในนามของคุณ
 • การเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับการนัดหมายและการสัมภาษณ์ที่สถานทูต
 • หากจำเป็นจะช่วยในการขอประวัติและการตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

หรือคุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์:

นอกประเทศ:+662-251-8134

ในประเทศไทย: 087-595-4918 or 02-251-8134

อีเมล์: Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: