วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

 วีซ่าท่องเที่ยวมีให้สำหรับบุคคลที่ต้องการไปเที่ยวสหราชอาณาจักร

  • บุคคลสัญชาติไทยจะต้องยื่นขอการตรวจสอบ Entry Clearance เพื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ
  • บุคคลสัญชาติไทยสามารถที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร 6 เดือนและ Multiple Entry เท่านั้น

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

บุคคลสัญชาติไทยที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า:

  • ผู้สมัครจะไม่อยู่เกิน 6 เดือนที่กำหนด
  • ผู้สมัครจะเดินทางกลับเมื่อครบกำหนด
  • ผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะทำงานหรือให้บริการใดๆทั้งสิ้นที่สหราชอาณาจักร
  • ผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะขายของในช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
  • ผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะเข้าการศึกษาที่โรงเรียนหรือมหาลัย
  • ผู้สมัครมีเงินเพียงพอและที่พักเรียบร้อยสำหรับการเดินทางครั้งนี้

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: