วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้นของออสเตรเลียอนุญาตให้คู่ของคนที่เป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลียหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย(หรือพลเมืองนิวซีแลนด์ที่มีสิทธ์) อยู่ด้วยกันได้

 • ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียมีสิทธ์อาศัยที่ออสเตรเลียเป็นเวลา9 เดือนและอาจเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าคู่สมรสได้หลังจากแต่งงาน

คุณสมบัติ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียผู้สมัครจะต้องมีดังนี้:

 • อายุอย่างน้อย18 ปี (หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้แต่งงาน)
 • แต่งงานได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
 • เคยเจอผู้สนับสนุนและรู้จักกันดี

คุณสมบัติของผู้ที่จะสนับสนุนวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

 • เป็นคนสัญชาติออสเตรเลีย
 • ผู้อยู่อาศัยแบบถาวรหรือเป็นคนชาวนิวซีแลนด์
 • อายุอย่างน้อย18 ปี
 • เคยเจอคู่หมั้นและรู้จักกันดี
 • สามารถแต่งงานได้

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวีซ่าประเภทนี้มีดังนี้:

 • ต้องแสดงหลักฐานให้เยอะที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพื่อที่จะแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นมีอยู่จริงและต่อเนื่องจนแต่งงาน หลักฐานเช่น รูปคู่ อีเมล์หรือการสนทนาอื่นๆ ใบเสร็จการโอนเงิน ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมหรือสัญญาการเช่าห้องที่มีชื่อของคุณทั้งคู่
 • ผู้สนับสนุนต้องแสดงหลักฐานเช่นเงินและที่พัก กรณีไม่ได้ก็สามารถให้คนชาวออสเตรเลียเป็นตัวแทนคุณได้

ข้อดีของวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

 • ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียจะได้รับสิทธ์ดังนี้:
 • เข้าประเทศออสเตรเลียก่อนแต่งงาน
 • เข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดในช่วงระยะเวลา9 เดือนที่เขาได้กำหนด
 • ทำงานที่ออสเตรเลียได้
 • ยื่นขอวีว่าสมรสหลังจากที่ได้จดทะเบียน
 • เข้าการศึกษา (โดยไม่ได้รับทุนจากรัฐบาล)
 • ได้รับสิทธ์ในการขอประกันทางการแพทย์ของออสเตรเลีย

 ขั้นตอนการสมัคร

คู่หมั้นจะต้องยื่นไปสมัครด้วยตนเองที่VFS ในกรุงเทพพร้อมกับเอกสารและค่าธรรมเนียมวีซ่า หลังจากนั้น VFS จะส่งเอกสารคุณไปที่สถานทูตออสเตรเลียเพื่อทำการประเมินผล กระบวนการของวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 12 เดือน เอกสารจำเป็นสำหรับวีซ่าคู่หมั่นออสเตรเลียมีดังนี้:

 • กรอกและเซ็นแบบฟอร์มให้สำเร็จ
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • รูปภาพและค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ
 • หลักฐานที่พัก
 • หลักฐานการจ้างงานที่มั่นคง
 • หลักฐานวันที่และสถานที่แต่งงาน
 • ตั๋วเครื่องบิน

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: