วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีไว้ให้สำหรับเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อไปเที่ยวเท่านั้น

 • ออสเตรเลียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนนิยมมาก
 • การที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เพราะว่าการยื่นขอวีซ่าค่อนข้างที่จะซับซ้อน

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

You may be eligible to apply for Australian Tourist Visa under one of the following subclasses: คุณสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาถ้ามีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปเที่ยวที่ออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา3 6 หรือ 12 เดือนและ
 • วีซ่าสนับสนุนครอบครัว(subclass 679) วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อยากจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานสุด12 เดือน วีซ่าประเภทนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นชาวออสเตรเลียหรือเป็นผู้อยู่อาศัยแบบถาวร

คุณสมบัติของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

การที่จะได้รับสิทธ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า: หลักฐานการเงินและมีหน้าที่ทีจะต้องกลับมาประเทศบ้านอย่างแน่นอน

 • หลักฐานการว่าจ้าง
 • หลักฐานการเงิน
 • หลักฐานสินทรัพย์และทรัพย์สิน
 • หลักฐานผู้อยู่ในอุปการะ(ถ้ามี)

เพิ่มเติม: ผู้ขอที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างให้ผู้สนับสนุนที่จะยื่นเอกสารให้กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนประเทศออสเตรเลีย

Requirements ข้อกำหนด

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวีซ่าประเภทนี้

 • กรอกแบบฟอร์ม
 • มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางสำหรับ6 เดือนขึ้นไปและต้องเลยระยะเวลาที่จะเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับสำนักงานวีซ่าออสเตรเลีย
 • หลักฐานการเงิน
 • หลักฐานที่พักในช่วงระยะเวลาที่อยู่
 • แสดงหลักฐานให้เห็นว่าคุณจะต้องกลับประเทศบ้าน
 • หลักฐานการงาน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

กรณีมีผู้สนับสนุน:

 • จดหมายเชิญจาก (คนสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวร)
 • จดหมายการสนับสนุนจาก(คนสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวร)
 • หลักฐานการจ้าง การเงินและ ที่พักของผู้สนับสนุน

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: