วีซ่าบุตรสหราชอาณาจักร

วีซ่าบุตรมีให้สำหรับบุตรของบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร

 • จะต้องได้รับวีซ่าก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผู้ถือสามารถเข้าและอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่ประเทศอังกฤษ
 • วีซ่าบุตรสหราชอาณาจักรมีความซับซ้อนมากและควรหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่บงความล่าช้า
 • ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับกฎการเข้าเมืองซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการขอวีซ่า แต่ไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณจะใช้อย่างเดียว

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าบุตร:

การที่จะยื่นขอวีซ่าบุตรควรมีคุณสมบัติดังต่อไป:

คุณสมบัติของ “ผู้ปกครอง”:

 • ผู้ปกครองเช่น (a) บิดามารดาตามสายเหลือด (b) พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงของบุตรที่พ่อหรือแม่ได้เสียชีวิตแล้ว (c) ผู้ปกครองบุญธรรมในบางสถานการณ์
 • บิดามารดาจะต้อง (a) เป็นคนสัญชาติอังกฤษ หรือ (b) อาศัยอยู่ที่อังกฤษและล่าสุดของการอยู่ห้ามอยู่ภายใต้ Tier 1, 2 หรือ 5 ของ points-based system
 • บิดามารดาจะต้องแสดงการเงินและที่พักสำหรับการไปอาศัยกับบุตรให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องการสนับสนุของกองทุนสาธารณะ

คุณสมบัติของบุตรที่เกิดนอกสมรส:

 • บุตรจะต้องมอายุน้อยกว่า 18 ปี
 • บุตรจะต้องมีสถานะโสดหรือยังไม่เคยแต่งงานและยังไม่ได้
 • บุตรจะต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าได้รับการดูแลอยู่

คุณสมบัติของบุตรบุญธรรม:

 • ผู้สมัครจะต้องได้รับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อทั้งบิดาและมารดาอาศัยอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศหรือเมื่อทั้งคู่ติดสินใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ
 • หากผู้ปกครองมีบุตรของตัวเองด้วยลูกบุญธรรมต้องมีสิทธ์เช่นเดียวกับเด็กคนอื่น
 • บุตรที่ได้รับเป็นลูกบุญธรรมจะต้องไม่มีความผูกพันกับบิดามารดาที่ให้กำเนิดหรือตระกูลดั้งเดิมอีกต่อไป
 • บิดามารดาที่จะยื่นขอต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับเป็นผู้ปกครองอย่างถูกกฎหมาย
 • อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายและขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมในประเทศที่บุตรเกิด

กระบวนการขอวีซ่าบุตรสหราชอาณาจักร:

 • กรอกแบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายขนาด (45mmx35mm)
 • เอกสารสนับสนุนวีซ่า
 • จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับกระบวนการขอวีซ่าที่ทาง TSL ได้ให้ไปและจะเข้าใจว่ามันเข้มงวดมาก
 • โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะมีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่ม ปกติเจ้าหน้าที่จะโทรมาสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และมีล่ามของสถานทูตพร้อมช่วยแปล หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ ถ้าหากมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครควรที่จะเตรียมพร้อม
 • วีซ่่าประเภท Non-settlement เช่นวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หากผู้สมัครได้ไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียหรือประเทศเชงเกนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระยะเวลาดำเนินการอาจน้อยลง (5-7 วันทำการ) วีซ่าประเภท Settlement จะใช้เวลา 2 ถึง 3 เดือน
 • ระยะเวลากระบวนการจะไม่เหมีอนกันทุกครั้ง ถ้าหากสถานทูตอังกฤษขอเอกสารเพิ่มเติมก็อาจมีความล่าช้า สามารถตรวจความคืบหน้าของวีซ่าได้ออนไลน์แต่จะรู้ผลการผ่านเมื่อไปรับเอกสาร

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าบุตรสหราชอาณาจักร:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: