วีซ่าสมรสสหราชอาณาจักร

วีซ่าสมรสสหราชอาณาจักร

วีซ่าสมรสสหราชอาณาจักรมีให้สำหรับคู่สมรสของคนสัญชาติอังกฤษ (ส่วนมากกับผู้ที่มี Indefinite Leave to Remain)

บุคคลที่ถือวีซ่าสมรสจะสามารถทำงานที่ประเทศอังกฤษเมื่อวีซ่าผ่านได้ทันที

 • คู่สมรสจะต้องแต่งงานแบบถูกกฎหมายกับบุคคลสัญชาติอังกฤษตามข้อกำหนดของประเทศที่จะแต่งงาน
 • วีซ่าคู่สมรสสหราชอาณาจักรสามารถดำเนินการได้ในประเทศไทย
 • วีซ่าคู่สมรสสหราชอาณาจักรมีอายุใช้งาน 2 ปีและจะประทับในหนังสือเดินทางเมื่อวีซ่าผ่าน

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าคู่สมราหราชอาณาจักร:

 • หากคุณแต่งงานกับบุคคลสัญชาติอังกฤษ คุณสามารถที่จะขอวีซ่าสมรสสหราชอาณาจักรที่สามารถอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 2 ปีกับ 9 เดือน
 • ถ้าหากระยะเวลาการสมรสผ่าน 2 ปีกับ 9 เดือน คุณสามารถยื่นขอ Leave to Remain (LR) และอยู่ต่ออีก 2 ปีกับอีก 3 เดือน
 • หลังจากได้อยู่ผ่านทาง Leave to Remain คุณสามารถที่จะยื่นขอ Indefinite Leave to Remain ซึ่งจะสามารถอยู่ที่ประเทศอังกฤษแบบถาวร

 

หมายเหตุสำคัญ: พิธีแต่งงานของชาวพุทธในประเทศไทยไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายอะไรทั้งสิ้น การที่จะแต่งงานถูกฎหมายจะต้องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ (สำนักงานเขต) เท่านั้น บุคคลที่แต่งงานผ่านพิธีอย่างเเดียวจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าสมรสสหราชอาณาจักรได้

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร:

 • ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนเลยระยะเวลาที่จะเข้าพำนัก
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและครบตามข้อกำหนดทั้งหมดของวีซ่าที่จะยื่น
 • ผู้สมัครควรเข้าใจว่าบางเคสอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากสถานทูตและควรปฏิบัติตาม

กระบวนการขอวีซ่าสมรสสหราชอาณาจักร:

 • แผนกวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการวีซ่าสมรสสหราชอาณาจักรและวีซ่า settlement อื่นๆ ระบะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้ยื่นไปที่สถานทูตอังกฤษ
 • กรอกแบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายขนาด (45mmx35mm)
 • เอกสารสนับสนุนวีซ่า
 • จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับกระบวนการขอวีซ่าที่ทาง TSL ได้ให้ไปและจะเข้าใจว่ามันเข้มงวดมาก
 • โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะมีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่ม ปกติเจ้าหน้าที่จะโทรมาสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และมีล่ามของสถานทูตพร้อมช่วยแปล หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ ถ้าหากมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครควรที่จะเตรียมพร้อม
 • วีซ่่าประเภท Non-settlement เช่นวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หากผู้สมัครได้ไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียหรือประเทศเชงเกนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระยะเวลาดำเนินการอาจน้อยลง (5-7 วันทำการ) วีซ่าประเภท Settlement จะใช้เวลา 2 ถึง 3 เดือน
 • ระยะเวลากระบวนการจะไม่เหมีอนกันทุกครั้ง ถ้าหากสถานทูตอังกฤษขอเอกสารเพิ่มเติมก็อาจมีความล่าช้า สามารถตรวจความคืบหน้าของวีซ่าได้ออนไลน์แต่จะรู้ผลการผ่านเมื่อไปรับเอกสาร

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่สมรสสหราชอาณาจักร:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: