วีซ่าแต่งงาน K3

วีซ่าแต่งงาน K3 เป็นวีซ่าแต่งงานสำหรับคนสัญชาติอเมริกาที่ต้องการพาคู่สมรสกลับไปที่สหรัฐอเมริกา

วีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน) เป็นวีซ่าแบบ“non-immigrant”ซึ่งหมายความว่าคู่สมรสของคุณจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้อยู่อาศับแบบถาวรเมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแต่จะต้องยื่นขอการเปลียนสถานะ

 • วีซ่าแต่งงาน K3 อนุญาตให้คู่สมรสของคุณเดินทางไปต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากวีซ่าK1 คู่สมรสคุณสามารถพาบุตรมาด้วยวีซ่า “K4” แต่จะต้องยื่นคำร้อง I-130แยก
 • วีซ่าแต่งงาน K3 ค่อนข้างซับซ้อนกว่ากระบวนการของวีซ่าK1

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน)

 • แอปพลิเคชันสำหรับวีซ่า K3 (วีว่าแต่งงาน) จะต้องยื่นคำร้องสำหรับคู่สมรสที่สหรัฐอเมริกา(I-130) หลังจากที่ยื่นคำร้องศูนย์บริการจะแจ้งให้คุณทราบว่าได้รับเรื่องแล้ว
 • หลักจากที่ได้รับการแจ้งเตือนคำร้อง I-130 ผู้สมัครจะต้องยื่น I-129Fสำหรับวีซ่า K3 สหรัฐอเมริกา(วีซ่าแต่งงาน) กับศูนย์ชิคาโกซึ่งจะส่งใบสมัครของคุณไปที่Missouri Centre เพื่อดำเนินการต่อ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นคำร้องการขอวีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน) จะถูกส่งไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ
 • ส่วนที่เหลือของกระบวนการเป็นคล้ายกับวีซ่า K1 แต่ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าวีซ่าK1

สิทธ์ของวีซ่าสหรัฐอเมริกา K3 (วีซ่าแต่งงาน)

 • คุณจะต้องเป็นคนสัญชาติอเมริกันและผู้สมัครจะต้องเป็นคู่สมรสของคุณ
 • จะต้องมีคำร้องขอตรวจคนเข้าเมืองที่จะค้างอยู่ซึ่งจะต้องตั้งชื่อคู่สมรสของคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ในเอกสารของUSCIS
 • การแต่งงานระหว่างคุณและคู่สมรสของคุณจะต้องถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อให้การแต่งงานถูกต้องในประเทศไทยหรือประเทศที่แต่ง
 • หลังจากได้รับวีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน) ภรรยาของคุณ(และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอถ้าโดยใช้วีซ่าK4) สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและอยู่กับคุณได้ถึง 2 ปี
 • ในช่วงเวลานั้น USCIS จะดำเนินการวีซ่า K4 (บุตรของผู้ถือวีซ่าK3) และคำร้องการเข้าเมืองและคู่สมรสของคุณจะสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
 • วีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน) ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าการขอวีซ่าสมรส

อย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานของศูนย์บริการUSCIS ซึ่งอาจทำให้คู่สมรสของคุณต้องอยู่ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน แต่วีซ่า K3 (วีว่าแต่งงาน) ช่วยได้หลายครอบครัวแล้ว

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่า K3 (วีซ่าแต่งงาน) สหรัฐอเมริกา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: