วีซ่า IR สำหรับญาติ

วีซ่า IR สำหรับญาติ

วีซ่า IR (ครอบครัวใกล้ชิด) จะให้ผู้ถือมีสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและสามารถต่ออายุอีก10 ปีในสหรัฐอเมริกา ครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลสัญชาติอเมริกาสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ (IR VISA)

บุคคลสัญชาติอเมริกาสามารถที่จะยื่นคำร้องให้ครอบครัวใกล้ชิดมาเยี่ยมและอาศัยในสหรัฐอเมริกาได้ ผู้รับผลประโยชน์ของคำร้องนี้จะได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจากเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทของวีซ่า IR

สมาชิกครอบครัวใกล้ชิดของผู้สนับสนุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถยื่นคำร้องเพื่อย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

 • วีซ่า IR-1 – คู่สมรสของคุณ
 • วีซ่า IR-3 – บุตรของคู่สมรสที่มีอายุน้อยกว่า21 ปีและยังไม่แต่งงาน
 • วีซ่า IR-5 – บิดามารดาของคู่สมรส

คุณสมบัติ

สำหรับผู้ร้องเรียน(สปอนเซอร์)

 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกาหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวรตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
 • การเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจากแนวทางความยากจน(Poverty Guidelines)
 • สำหรับวีซ่า IR-1 และ IR-3จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี; สำหรับIR-5 จะต้องอายุอย่างน้อย 21
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวร (ภูมิสำเนา)ในสหรัฐอเมริกา
 • ต้องมีการเงินที่ 125% ของนางทางความยากจน

สำหรับผู้สมัคร

บุคคลสัญชาติอเมริกาหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าIRสำหรับญาติที่ใกล้ชิดรวมถึงดังต่อไปนี้:

คู่สมรสที่แต่งงานแล้วอย่างน้อย 2 ปี

เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่ได้แต่งงาน

บิดามารดา

การยื่นปรับสถานการณ์สหรัฐอเมริกา

การปรับสถานะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนจากสถานะNon-Immigrantเป็น Immigrant โดยไม่ต้องออกจากสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่ปรับสถานะแล้วจะถือว่าเป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย

บริการการปรับสถานะของเรามีดังต่อไปนี้:

 • ปรึกษากับทนายความตรวจคนเข้าเมือง
 • การเตรียมและส่งเอกสารการปรับสถานะ
 • การจัดเตรียมและส่งฟอร์ม I-131 สำหรับเอกสารการเดินทาง
 • การจัดเตรียมและส่งฟอร์ม I-765 เพื่อขออนุญาตการจ้างงาน (EAD)
 • ติดต่อและคอยติดตามเรื่องจาก USCIS ให้
 • คอยตอบคำถามลูกถ้าเสมอ

ก่อนจะยื่นการขอปรับสถานะมีปัจจัยสำคัญ 3 อย่างที่ผู้สมัครควรเข้าใจ

 • บุคคลที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อน ถ้าหากบุคคลเข้าไปโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ (เช่นเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย) จะไม่มีสิทธ์ของการปรับสถานะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นญาติใกล้ชิดกับบุคคลสัญชาติอเมริกาก็ตามคุณจะต้องดำเนินตามขั้นตอนของวีซ่าที่สถานกงสุล
 • การละเมิดสถานการณ์เข้าเมืองของสหรัฐอเมริการวมถึงอยู่ด้วยวีซ่าเกินกำหนดหรือทำงานแล้วไม่มีใบอนุญาตการทำงาน(ไม่ใช่ญาติใกล้ชิด) จะไม่ได้สิทธ์ปรับสถานะ
 • การเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้การปรับสถานะแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในระหว่างรอกำเนินการของคุณยกเลิกและอาจไม่ให้คุณเข้าสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว

การยื่นขอปรับสถานะจะต้องมีวีซ่า Immigrant ว่างอยู่ตอนที่ได้ยื่นขอปรับสถานะ

นี่ไม่ใช่ปัญหาของผู้ถือวีซ่า K1 หรือK3 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาจะไม่จำกัด “กรีนการ์ด” ที่ออกให้ญาติใกล้ชิดเช่น คู่สมรส บุตรที่อายุไม่เกิน 21ปีและยังไม่ได้แต่งงาน

บริการของทีเอสแอลสำรับการขอยกเว้นโทษสหรัฐอเมริกา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: