วีซ่า K4 สำหรับเด็ก

เราทำอย่างไร

วีซ่า K4

วีซ่า K4 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่มีไว้สำหรับบุตรของคู่สมรสที่สมัครขอวีซ่าK3 และประสงค์ที่จะพาบุตรของเขาไปสหรัฐอเมริกา

 • การสมัครวีซ่า K4 สามารถทำได้ในเวลาเดียวกับการยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรสK3 ในประเทศไทย
 • วีซ่า K4 อนุญาตให้บุตรของผู้ถือวีซ่าคู่สมรสK3เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและรอรับวีซ่าที่สามารถขอได้

คุณสมบัติวีซ่า K4

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุตรของผู้ที่มีสิทธ์ขอวีซ่า K3
 • ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกจะต้องมีก่อนที่บุตรจะอายุ18 ปี
 • บุตรจะต้องอายุต่ำกว่า 21 ปีในขณะที่วีซ่ากำลังจะออกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ
 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถานะโสด

ผลประโยชน์ของการถือวีซ่า K4

 • เด็กไม่จำเป็นที่จะต้องยื่น I-129F แยกต่างหากสำหรับการขอวีซ่าK4
 • วีซ่า K4 ของเด็กจะได้รับอนุมัติพร้อมกับวีซ่าสมรส K3 ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ
 • เด็กจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่รอการดำเนินการของวีซ่า
 • วีซ่า K4 อนุญาตให้เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาเป็นในระยะเวลาสั้นๆและจะต้องเดินทางกลับมา
 • การมีวีซ่า K4 เด็กจะสามารถเข้าการศึกษาหรือสมัครขอใบอนุญาตการทำงาน I-765

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่า K4 สหรัฐอเมริกา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: