การบริการวีซ่าในประเทศไทย

การบริการวีซ่าในประเทศไทย

บริษัท ทีเอสแอล แอน โซเอท ไทยแลนด์ เราให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและบริการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติหลายแห่งในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการอำนวยความสะดวกของวีซ่าแต่ละประเภท ดังนี้

  • วีซ่าแต่งงาน สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรมแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrival หรือ NON-IMMGRANT O  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้
  • วีซ่าเกษียณอายุ – ชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุได้ในประเทศไทย
  • วีซ่าธุรกิจในประเทศไทย( – A Thai Business Visa is required to work or open a business in Thailand and preferably applied for before coming to Thailand.
  • ใบอนุญาตทำงานของประเทศไทย – มีใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของ บริษัท ไทย TSL สามารถแนะนำคุณตลอดกระบวนการเพื่อขอรับ
  • วีซ่า 1 ปี – ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าไทย 1 ปี เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดได้ หากไม่ตรงกับประเภทวีซ่าด้านบน ตัวอย่างเช่น การไปเยี่ยมครอบครัวและอยู่กับครอบครัวการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรสวัสดิการสังคม
  • วีซ่า 90 วัน – ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่าการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปอาจขอวีซ่าไทย 90 วัน
  • การเปิดวีซ่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา – ขณะนี้มีรายงานว่ากระบวนการต่ออายุวีซ่ากลายเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านคนเข้าเมืองของไทยที่เพิ่มขึ้น บริษัท TSL & Associates จำกัด สามารถตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่าที่มีอยู่ของคุณและแยกประเด็นก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาเพื่อให้การต่ออายุวีซ่าประเทศไทยเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเจ้ามาสอบถาม ปรึกษา หรือให้ทางเราดำเนินเรื่องต่างให้ได้

ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการสมัครวีซ่าไทยของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ได้แก่

-ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านคนเข้าเมืองของเราเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน
-การขอวีซ่า ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าไทยที่คุณสมัคร
-การยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงานราชการไทยที่เหมาะสมแต่ละแห่ง
-การปรึกษาหารือกับทนายความไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคดีของคุณเป็นอย่างไร
-ติดต่อกับสถานทูตไทยในนามของคุณ -การเตรียมการที่เหมาะสมในการนัดหมายและการสัมภาษณ์ในสถานเอกอัครราชทูตไทยถ้าจำเป็น และให้ความช่วยเหลือในการขอรับรายงานการกวาดล้างตำรวจหรือการตรวจสุขภาพหากจำเป็น
…สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านจากหน้าคำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าของไทย

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at:

Get In Touch