กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่า

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่า

Do you need a Visa or Work Permit for
Thailand
United States
United Kingdom
Australia
Canada
Schengen
?
แคนาดา

ทีเอสแอลให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการสนับสนุนในการยื่นขอพลเมืองชาวไทยเพื่อขอรับวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา | วีซ่าแคนาดาสำหรับคู่สมรสชาวไทย / วีซ่าแต่งงาน | วีซ่าครอบครัว | วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานและอื่นๆ

เชงเก้น

บริการวีซ่าในสหภาพยุโรปของเราประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในการขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงานและวีซ่านักเรียน สำหรับการไปเที่ยว อาศัยหรือรวมถึงทำงานในสหภาพยุโรป